за нас

ЗА НАС


РЕГИСТРИРАН ОДИТОР С НАД 19 ГОДИШНА ОДИТ ПРАКТИКА

ПОВЕЧЕ ОТ 19 ГОДИНИ ОПИТ В ОБЛАСТТА НА ОДИТА, И НАД 22 ГОДИНИ ОПИТ В СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ.

ОДИТИ НА РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ.

ОДИТИ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ

В ОБЛАСТТА НА УСЛУГИТЕ И СТРОИТЕЛСТВО.

ОДИТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС.

ОДИТ НА КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ.

ОДИТ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ.

ОДИТ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА

ЦЕЛ,ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТ ПО ЧЛ. 116 ОТ СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС.

ПРОВЕРКИ НА ПРЕОБРАЗУВАНИЯ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА.

ПРЕДЛАГАМЕ СЪЩО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ,ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА СТРАНИЦА “СЧЕТОВОДНСТВО”.